Node : dc1vplfry05.rbauction.net Build : 462 Revision : 101820190146
Dit veld {0} is een verplicht veld. {0} is ongeldig. {0} kan alleen uit letters bestaan [a-z]. {0} kan alleen uit letters en cijfers bestaan. {0} moet een cijfer zijn. {0} kan alleen uit cijfers bestaan [0-9]. {0} moet een geldig wachtwoord zijn. {0} moet een geldig e-mailadres zijn. {0} moet een geldige URL zijn. {0} moet een geldige datum zijn van het formaat JJJJ-MM-DD. {0} moet ten minste {1} tekens zijn. {0} moet niet meer dan {1} tekens zijn. {0} moet tussen de {1}en {2} tekens zijn. {0} moet groter zijn dan {1}. {0} moet kleiner zijn dan {1}. {0} moet tussen {1} en {2}zijn. {0} en {1} moeten overeenkomen. {0} moet een geldige postcode zijn. {0} moet een geldige postcode zijn. {0} kan alleen bestaan uit letters, cijfers, streepje (-) en punt (.) {0} moet meer dan 2 tekens bevatten of ingevoerd worden als "GD". {0} is an invalid phone number format. Examples of valid formats would be 000-0000 or 0000000.