Wij doen er alles aan om onze veilingen eerlijk en transparant te laten verlopen. Lees onderstaande informatie voordat u biedt en koopt.

Registratie en waarborgsommen

Het registeren voor het bieden is gratis. Wel dient u mogelijk een waarborgsom te betalen. Tevens dient een identiteitsbewijs met foto te tonen als u registreert op de veilinglocatie (bijv. rijbewijs of paspoort).

Elke veiling is zonder limieten

Elk item wordt verkocht aan de hoogste bieder op de veilingdag, zonder minimumbiedingen of vastgestelde prijzen. Eigenaren mogen niet bieden op de items die ze verkopen. Biedingen zijn onherroepelijk, en alle verkopen zijn definitief. Indien u de hoogste bieder bent op het moment dat de veilingmeester aankondigt dat een item is verkocht, dan bent u de nieuwe eigenaar van dat item.

Alles wordt verkocht "zoals het is, zonder garanties".

Omdat wij geen garantie geven op de items in de veiling raden wij u aan de veilinglocatie te bezoeken om de items die u wilt kopen te inspecteren voordat u mee gaat bieden op de veilingdag. U kunt ook iemand naar de locatie sturen die de inspectie namens u uitvoert.

Transactiekosten voor kopers

Succesvolle bieders zijn verplicht transactiekosten te betalen:

  • Elk gekocht item is onderhevig aan een transactietarief van (a) 10% voor alle items die worden verkocht voor 12.000 of minder of (b) 3,85% voor alle items die worden verkocht voor minimaal 12.000 en maximaal 129.870, met een minimale toeslag van 1200 per item of (c) 5.000 voor alle items die worden verkocht voor meer dan 129.870 (in de valuta van de veiling). Deze transactiekosten worden in rekening gebracht voor aankopen op locatie, online aankopen en aankopen door een gemachtigde (proxy-bieding). Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor aankopen op locatie bij veilingen op boerderijen.
  • De volgende uitzonderingen zijn van toepassing op het bovenstaande. Elk gekocht item is onderhevig aan een transactietarief van:
    • Japan – (a) een transactietarief van 10% voor alle items die worden verkocht voor 500.000 yen of minder, of (b) 3,85% voor alle items die worden verkocht voor minimaal 500.000 yen en maximaal 3.400.000 yen, met een minimale bijdrage van 50.000 yen per item of (c) 130.000 yen voor alle items die worden verkocht voor meer dan 3.400.000 yen;
    • Verenigd Koninkrijk - (a) 10% voor alle items die worden verkocht voor £ 5000 of minder of (b) 3,85% voor alle items die worden verkocht voor minimaal £ 5000 en maximaal 129.870, met een minimale bijdrage van £ 500 per item of (c) £ 5000 voor alle items die worden verkocht voor meer dan 129.870.

Betaling en verwijdering

Items dienen volledig betaald te worden binnen zeven (7) dagen na afloop van de veiling.

Contante betalingen worden niet geaccepteerd. Zorg er a.u.b. voor dat de rekening wordt voldaan door dezelfde rekeninghouder als het account waamee de aankoop is gedaan.

Kopers kunnen hun aankopen niet van het veilingterrein verwijderen voordat hun factuur volledig betaald is.

Indien Ritchie Bros. geen duidelijk eigendomsrecht kan leveren, krijgt de koper het volledige aankoopbedrag terug.

Lees de algemene voorwaarden voor bieden

Deze informatie is slechts een samenvatting. Als u deelneemt aan een veiling, dient u de volledige algemene voorwaarden te lezen en ermee akkoord te gaan voordat u biedt (te vinden in uw veilingcatalogus en wanneer u online deelneemt aan de veiling). Lees de volledige algemene voorwaarden aandachtig door.

In addition to the full terms and conditions also the ‘Site Specific Terms' apply, those can be found below.

English

Aanvullende opmerkingen

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

Btw en andere mogelijke geldende belastingen zijn de VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KOPER. De volgende regels zijn van toepassing op aankopen gedaan tijdens veilingen die fysiek in de Europese Unie plaatsvinden.

Belasting over de toegevoegde waarde (btw) is van toepassing in de volgende gevallen:

  1. Voorwerpen die in het land blijven waar de veiling plaats vindt.
  2. Bedrijven die gevestigd zijn in het land waar de veiling plaats vindt.
  3. Kopers uit de EU die geen geldig btw-nummer kunnen tonen en/of kopers uit de EU die geen geldig bewijs van transport (CMR invullen) kunnen tonen binnen 90 dagen na factuurdatum.
  4. Kopers buiten de EU die niet binnen 90 dagen na factuurdatum correcte en volledige exportdocumenten overhandigen aan RBA.

Geldig transportbewijs voor kopers uit de EU

Een geldig CMR-document moet het volgende bevatten: het Ritchie Bros. bedrijf als de afzender in box 1, itemnummer en volledige itemomschrijving in box 6, handtekening van de ontvanger in box 24 en de resterende gebruikelijke gegevens.

Geldig transportbewijs voor export

Officiële douanedocumenten geleverd door de toepasselijke douaneautoriteiten Het toepasselijke Ritchie Bros. bedrijf moet vermeld worden als de exporteur op het exportdocument. De items moeten duidelijk omschreven worden en identificeerbaar zijn. Wij vereisen definitief bewijs van export (o.a. "exit confirmation" of bevestiging "goods departed"). Alleen de intentie is niet voldoende.

Belangrijke opmerking voor kopers van buiten de EU

Kopers die goederen uit de Europese Unie exporteren (kopers van buiten de EU) dienen een borg te voldoen op al het belastingvrije materieel gekocht op de veiling. De borg komt overeen met het lokale standaard btw-tarief berekend over de aankoopprijs van het materieel. Deze borg wordt binnen vijf (5) werkdagen teruggestort op de opgegeven bankrekening van de koper na vertoning van bewijs van export. Dit bewijs van export kan geleverd worden door uw douaneagent of expediteur. Kopers van buiten de EU dienen nauwkeurige bankgegevens te leveren voor een spoedige terugstorting van aanbetalingen.

Om de btw-borg te vermijden kunnen kopers van buiten de EU gebruikmaken van de services van RB Logistics of van een van de door RBA aangestelde transportbedrijven:

RB Logistics
Nederland
Tel. +31 168 392200
Fax. +31 168 392250
Neem contact met ons op via e-mail

Machinerichtlijn van de Europese Unie

Met ingang van 1 januari 1995
vereisen bepaalde items in deze veiling mogelijk CE-markering. Items die de CE-markering niet dragen worden te koop aangeboden onder de voorwaarde dat de koper die de intentie heeft dergelijke items te verkopen of gebruiken binnen de Europese Unie de nodige maatregelen treft om de items te certificeren, indien en zoals vereist door de wetgeving van de Europese Unie over machines, geïmplementeerd in de nationale wetgeving van de lidstaten in kwestie. De koper is verantwoordelijk voor alle kosten gerelateerd aan certificering en upgrading. Neem contact op met de fabrikant of zijn of haar geautoriseerde vertegenwoordiger binnen de EU voor details.

Douane entrepot

De veilingen te Moerdijk (NL), St-Aubin (FR) en Ocana (ES) worden gehouden in een douane entrepot. Bepaalde voorwerpen die in de lijst van te verkopen voorwerpen, of anderszins aangekondigd tijdens de veiling als "Not Duty Free Circulation EU" zijn niet in de Europese Unie ingevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om aan de eisen te voldoen voor het invoeren in de Europese Unie of in enig ander land. Deze verantwoordelijkheid betreft het in overeenstemming handelen met wet- en regelgeving van het land inclusief het betalen van belasting en accijnzen, het verkrijgen van de benodigde toestemmingen en andere eisen. De verkoper zal zelf een tussenpersoon inschakelen. Ritchie Bros zal geen Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) in rekening brengen over deze voorwerpen indien ze op de juiste wijze zijn vrijgesteld. Nominale kosten voor papierwerk om de voorwerpen uit te klaren uit de vrijstellingszone zijn van toepassing. Douane expediteurs zullen op het veilingterrein aanwezig zijn om deze dienst aan te bieden.